joomla templates top joomla templates template joomla
IMG 2625
 
Overzicht baten en lasten en jaarverslag 2017
Jaar Baten Lasten Toekenningen Vermogen
         
Start       € 178.365
2016 € 0 € 1266 € 0 € 177.099
2017 € 160 € 177 € 2.250 € 174.832
 
Toelichting op baten en lasten


De stichting ondersteuning mantelzorg en vrijwilligers Goes (SOMV Goes) beschikt sinds november 2016 over het startkapitaal van € 178.365. Dit startkapitaal is verkregen van de Stichting HSHB (Humanistische Stichting Huisvesting Bejaarden) met als doel de ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers in de zorg. Een en ander, zoals omschreven in de statuten van de stichting. 
In het jaar 2017 is € 2250,- toegekend, is € 177,- uitgegeven aan diverse lasten (website, drukkosten en bank) en is € 160,- aan baten ontvangen (donatie en rente)
 
Jaarverslag 2017

Het bestuur van de stichting SOMV heeft in 2017 in totaal 6 aanvragen gehonoreerd. In vier gevallen ging het om de aanschaf van voorwerpen ter ondersteuning van mantelzorgers of de mensen, die door mantelzorgers of vrijwilligers worden ondersteund. In twee gevallen is een bedrag toegekend als waardering of als beperkte tegemoetkoming in te maken kosten. Hiermee is een voorzichtig begin gemaakt in het honoreren van aanvragen ten behoeve van mantelzorgers en vrijwilligers.
Om het indienen van aanvragen te bevorderen is bij een aantal gelegenheden uitleg gegeven over het bestaan van de stichting en haar doelstelling.
 
Vastgesteld in bestuursvergadering van 13-02-2018