joomla templates top joomla templates template joomla
IMG 2625
 
Overzicht baten en lasten en jaarverslag 2016
Jaar Baten Lasten Toekenningen Vermogen
         
Start       € 178.365
2016 € 0 € 1266 € 0 € 177.099
 
Toelichting op baten en lasten

De stichting ondersteuning mantelzorg en vrijwilligers Goes (SOMV Goes) beschikt sinds november 2016 over het startkapitaal van € 178.365. Dit startkapitaal is verkregen van de Stichting HSHB (Humanistische Stichting Huisvesting Bejaarden) met als doel de ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers in de zorg. Een en ander, zoals omschreven in de statuten van de stichting. 
 
Jaarverslag 2016
Het bestuur van de stichting SOMV heeft zich in 2016 hoofdzakelijk bezig gehouden met de voorbereiding op haar taak. Het gaat met name om het opstellen van het beleidsplan, het reglement en het vervaardigen van website en informatiemateriaal. De uitgaven hebben daar op betrekking. In 2016 zijn nog geen aanvragen ontvangen en hebben er derhalve nog geen toekenningen plaats gevonden.